Våtmarks- och torvmaskiner

G & S Handel o Ekonomi AB marknadsför Suokone Oy

Suokone presenterar den nya generationens torvproduktionsmaskiner – Meritractors och bas maskinen SUOCCO S 500. Effekt 768hk, vikter 15.500kg (enkelband), 21.500kg (dubbelband)

Suokone

Bas maskinen är redskapsbärare för iordningsställande av nya torvtäkter och befintliga produktionsområden. Maskinen har enkla eller dubbla gummiband utvecklade för gruvindustrin och entreprenadmaskiner, som enkelt kan monteras eller demonteras ute på fältet. Banden har hydrostatisk drivning och maskinen kan arbeta framåt eller bakåt, beroende på redskapen som används. Tack vare lågt marktryck, plana gummiband och anpassad drivning, gräver inte banden ner sig i det mjuka underlaget.

Teknisk information Basmaskinen – SUOCCO S 500

SUOCCO POWER TOOLS

For clearing land for cultivation.

For shaping of peatlands.

For preperation – milling of peatlands.

For ditching of peatlands.

Dikesfräs

Dikesfräsar för effektiv fräsning av diken på torvmyrar och för användning under alla förhållanden. Dikesfräsen skär effektivt ner träd, rötter och stubbar på torvmyren och dikning kan även genomföras vid markfrost.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

OJ-0.7 K

OJ-1.0 K

OJ-1.3 K

DIKESMÅTT

Djup

mm

730

1000

1300

Bredd vid ytan

mm

1280

1280

1280

Bredd vid botten

mm

340

340

340

Vikt, basenhet

kg

1140

1460

1515

Vikt, med utrustning

kg

1450

1670

1750

Effekt

hk

100-180

110-200

130-200

Kraftuttag

vpm

1000

1000

1000

Kantdikesfräs

Med denna dikeskantfräs kan eventuella upphöjda dikeskanter på en produk- tionsteg avlägsnas och fräsas ned i tegen för torkning. Arbetsresultatet kommer att spridas jämnt över tegen och kan samlas upp i torvstacken som normal frästorv, redo för användning. Användning av en dikeskantfräs 2-3 gånger under säsongen kommer att bibehålla din producerade skörd i optimalt skick under hela säsongen, utan att ytterligare åtgärder måste vidtas. Förflyttning mellan pro- duktionsområden sker friktionsfritt, även via bil, med hjälp av transportenheten.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

PRF-240

Rotor ø

mm

400

Arbetsdjup max.

mm

150

Arbetsbredd

m

2,4

Antal blad, std

antal

150

Vikt

kg

745

Effektbehov

hk

100-140

Kraftuttag

vpm

1000

Planerskruv

Skruv Ø50cm och Ø100cm
Bredder: 3.0 - 4.0 - 6.0 m
Effektomfång: 100 - 230 hp

Mekanisk samlarvagn

Välbalanserade ecofield förflyttar sig friktionsfritt på Myren. Den frontmontera- de lyftenheten ökar effektiviteten för lastning och underlättar övervakningen av arbetet. Dubbelskördat torvfräs samlas upp enkelt och noggrant av samlarvag- nen, som är av knufftyp. Den kedjedrivna transportmekanismen säkerställer att lasten fördelas som en jämn sträng när man kör över en stack, utan risk för förlorad stabilitet.

Avancerad hjulstruktur och optimal viktfördelning garanterar en betydligt lägre bränsleförbrukning än för standardmaskiner. Hydraulisk dragkraft kan aktiveras under förflyttning och är lämplig för användning med traktorer med ett kraftuttag på 1000 vpm.

Fördelarna med däcksutrustningens optimala viktfördelning på vagnen gör att bränsleförbrukningen jämfört med liknande vagnar är betydligt gynnsammare.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

EF-45

Vagnkapacitet

m3

45

Bredd, enkelhjul

m

4,0

Höjd

m

4,5

Längd

m

8,0

Bredd, enkelhjul

kg

7300

Vikt, dubbelhjul

kg

8000

Effekt

hk

140-220

Kraftuttag

vpm

1000

Kontakt

G&S Handel o Ekonomi AB

kjell@lekebergsekonomi.se

070-321 66 35