Linfiberisolering
Naturlig isolering som ger en god inomhusmiljö
Berätta mer

Om

Linfiberisolering

G&S Handel o Ekonomi AB marknadsför och levererar linisolering över hela Norden. Producent är finländska Isolina OY som utvecklar, framställer och marknadsför linbaserade produkter. Linfiber innehåller egenskaper som gör det till en idealisk råvara för isoleringsmaterial. Det andas, absorberar och avger fukt.

Lin har använts som textilfiber i tusentals år. Det äldsta fyndet har gjorts i Egypten där lin användes för ca. 7000 år sedan. Det finns ungefär 200 vilda linarter. Bladen är tunna, blommorna blåa, vita eller gula. De vackra blåa fälten med odlat lin, producerar de fibrer som är basen för Isolinas produkter och som ger en effektiv isolering av våra hus. En viktig miljöfaktor är att lin är en hållbar råvara som växer på befintliga åkermarker och skördas som vanliga grödor.

KONTAKT

G&S Handel o Ekonomi AB
Näset 213, 705 94 Örebro
gos.handel@telia.com
019-22 55 69

Produkt

1

Bakgrund

Förr i tiden var husen i allmänhet dåligt isolerade, men de andades. Som en följd gick mycket energi till spillo, men inneluftens kvalité var i många fall bättre än idag. Moderna hus är i allmänhet mycket bättre isolerade idag än förut och tillvaratar energin på ett bättre sätt.

Men moderna produkter som t.ex. plastfolie och undermålig ventilationen, ger oss inneluft med dålig kvalité. Dessutom orsakar den fukt som har stängts in i byggnadsstrukturen på ett eller annat sätt risk för fuktskador. Sjuka hus är ett känt problem som kan ge långvariga effekter både för de boende och deras ekonomi.

Framställningen av linisolering grundar sig på ett miljömedvetet tänkande. Linfiber har egenskaper som gör det till en idealisk råvara för isoleringsmaterial. Linets fibrer innehåller naturliga luftkanaler – det andas, absorberar och avleder fukt.

Inga fukttäta plastfolier används som förhindrar fuktavgången i linisoleringen, utan man använder en luftspärr av förstärkt pappersblandning. 
Att isolera hus med linisolering ger en bra inomhusmiljö.

2

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 • Tak
 • Vägg
 • Bjälklag och golv
 • Bionedbrytbar, därför förstörelsebar produkt
 • Produkten och produktionen:
 • Förorenar inte luft eller vatten
 • Avger inga formaldehyder, isocyanater eller (H)CFC-gaser
 • Linfiber har en bra energibalans
 • Linfiber är en förnybar naturresurs, vars odling saktar ner drivhuseffekten
 • Miljöbelastningen är låg
 • Isoleringens rullform minskar antalet installeringsfogar (risk för värmespill) och installeringsarbetet påskyndas, (ett stycke från golv till tak)
 • Enkelt att installera skivor:
 • I vissa konstruktioner, som t.ex. vindsbjälklag, är skivan enklare att hantera
 • Skydd för hud, ögon eller andning behövs inte vid installeringsarbeten eller vid annan hantering
 • Inget behov av obligatorisk ventilation vid installering
 • Mycket bra värme- och ljudisoleringsförmåga
 • Linisoleringens utmärkta värmelagringsförmåga åstadkommer långsammare värmeväxlingar inomhus än utomhus och ger behaglig komfort
 • Den goda "andningsförmågan" av fukten (sorptio-förmågan) finns tack vare linfiberets ihåliga struktur och skyddar isoleringens kringliggande konstruktioner
3

ISOLINA LINISOLERINGENS EGENSKAPER

Tillverkat i en luft lagd process för tredimensionell stabilitet.

 • 30, 50, 75, 100, 125 och 150mm
 • 415mm (i tjocklekar 50 / 100 / 150mm)
 • 565mm (i tjocklekar 30 / 50 / 75 / 100 / 125 / 150mm)
 • 865 / 870mm (i tjocklekar 100 / 125 / 150mm)
 • 1165mm (i tjocklekar 100 / 125 / 150mm)
 • W och WL
 • enligt DIN 18165-1
4

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 • Linisoleringens råvaror: linfiber, textil bindefibrer och miljövänligt brandskyddsmedel
 • Värmekonduktivitet: λ10 = 0.038 W/mK,
 • Enligt ISO 8301 / DIN 52616 och WLG 040 enligt DIN 18165
 • Miljövänligt brandskydds ämneshantering
 • Antändlighetsprov klassad EN-ISO 11925-2 och klass B2
 • tillverkat enligt DIN 4102-1 och Euroklass E enligt EN 13501-1
 • Specifik värmekapacitet: c = 1600 J/kgK
 • Vattenångans diffusionsfaktor: μ = 1 - 2 enligt DIN 52615 / DIN 4108-5
 • Ånggenomsläpplighet: δ = 15 x 10-6 m2/s
 • Fuktens egenskaper (sorptio): enligt EN-ISO 12571 / DIN 52620
 • Luftgenomtränglighet: ι⊥ = 230 x 10-6 m3/m.s.Pa
 • Beräknad livslängd: minimum 75 år
 • NIBE miljöklassificering: Klass 1a (bästa som kan uppnås, referens)
5

Fördelar med linisolering

Lin beter sig på samma sätt som trä med avseende på sorption och absorption av fukt. Fuktigheten av LIN under normala driftsförhållanden är 8-12 % och kan tillfälligt öka till 20 % utan problem (detta bestäms av vikten, inte den relativa luftfuktigheten = RH).

Vid normala luftfuktighetsnivåer är fukten, i form av vattenmolekyler, i huvudsak lagrat i linets ihåliga fibrer. Eftersom fibrer tillfälligt kan absorbera fukt, kan den även avge fukten snabbt.

 • Ger en konstruktion som andas
 • Är en naturfiber som ger miljömässiga fördelar
 • Ger bättre kvalité på inneluften
 • Ger en hållbar konstruktion

Sortiment

Isolinas linisolering är måttanpassad enligt normala byggnormer och mått. Isoleringen är i form av rullar samt skivor, karmdrev, timmerdrev.

Underlagsmatta för parkettgolv

Byggpapper

Linsåg

Kontakt

G&S Handel o Ekonomi AB

kjell@lekebergsekonomi.se

070-321 66 35